طراوت دل در باران نور

هیچ امتی رستگار نمیشود،مگراینکه در آن جامعه ضعیف بتواند بدون لکنت و ترس حق خود را از قوی بگیرد72-امام علی(ع)
هرکس به آنچه می‏داند عمل کند، خداوند دانش آنچه را که نمی ‏داند به او ارزانى می‏دارد .31 -حضرت رسول (ص)

آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی در حالی که در درون تو جهان بزرگی نهفته است 250- امام علی (ع)

دلها مانند تن ها خسته مىشوند براى نشاط آن به سخنان تازه حکیمانه روى بیاورید. 133- امام علی (ع)

بهشتى‏ ها چهار نشانه دارند : روى گشاده ، زبان نرم ، دل مهربان و دست دهنده.2- امام صادق(ع)
سخن تا آنرا نگفته ای در بند توست،هنگامی که گفتی تو در بند آن خواهی بود.15- امام علی(ع)
همنشین و دوسـت،همانند وصله در لباس است،پس آن را همشکل برگزین. 130- امام علی(ع)
محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من ، کسـى است که عیبهایـم را به من هدیه کند. 90- امام صادق (ع)
خشم خود را فرو خور که من جرعه‌ای خوش‌ عاقبت‌تر و گواراتر از آن ندیده‌ام. 36- امام علی (ع)
شایسته است که برخورد عاقل با نادان،مانند برخورد طبیب با بیمار باشد 88- امام علی (ع)
عالِـم زنده است گـر چـه مـرده باشد.نادان مرده است گرچه زنده باشد.65-امام علی(ع)
رعایت حرمت همسایه همانند حرمت مادر لازم است . 86 - حضرت رسول (ص)
از دست دادن بینایى آسانتر است تا از دست دادن بینش.223- امام علی (ع)
سخن نیک را از گوینده آن برگیرید ، اگر چه به آن عمل نکند. 21 - امام باقر (ع)
بدترین مردم کسى است که خود را بهتر از دیگران بداند.241- امام علی (ع)
زشت ترین راستگویى ، تعریف انسان از خودش می‏باشد.57- امام علی(ع)
هیچ چیز به زندانی شدن سزاوارتر از زبان نیست.186- حضرت رسول (ص)
علم و دانش، قدرت است . هر کس به آن دست یابد، غلبه می یابد و
 هر کس به آن دست نیابد، زیر سلطه قرار میگیرد .251- امام علی(ع)
هر که بد اخلاق باشد ، خود را شکنجه میدهد . 44 - امام صادق (ع)
مؤمن  از تنبلى به دور و پیوسته سرزنده است .143- امام علی (ع)
آنکه با کار در طلب مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است
پاداشی بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد.117- امام رضا(ع)
تکبر در برابر شخص متکبر عین تواضع است.248- امام علی (ع)
برکت عمر در خوب انجام دادنِ کارهاست .94- امام علی (ع)
 زیرکانه ترین زیرکی پرهیزگاری است .63- امام مجتبی(ع)
حقّ، نیرومندترین پشتیبان است . 276 - امام علی (ع)
آدم بدبین ، همیشه بیمار است. 104- امام علی (ع)
هیچ عملى مانند پژوهش نیست110- امام علی (ع)
بهبود زندگى ، در گرو تدبیر است .237- امام علی(ع)
مردم از نظر حقوق با هم برابرند 121- امام علی (ع)
علم را با نوشتن در بند کشید32 حضرت رسول (ص)
یاد خدا داروى بیمارى ها روح است .256- امام (ع)
عدالت برترین سیاست است.226- امام علی(ع)
   تجربه ها بهترین آموزگارند .225- امام علی(ع)
آفت موفقیت تنبلی است.138-امام علی(ع)
 
                
عدالت ، حفاظ دولتهاست.11- امام على (ع)
نادانى بدترین درد است  . 201 - امام علی (ع )
با اراده به جنگ تنبلى بروید . 11 - امام علی (ع)
  به گفتار بنگرید و نه به گوینده آن22-امام علی(ع)
نادان ، اسیر زبان خود است . 92 - امام هادی (ع)
آدمى فرزندِ زمان خویش است .236- امام علی(ع)
اوقات شادى ، غنیمت است . 156- امام علی (ع)
مؤمن شوخ و شاداب است . 166 - رسول خدا (ص)
 برترین کارها،دشوارترین آنهاست .141- رسول خدا (ص)
همنشین بد پاره اى از آتش است . 49 - امام علی(ع)
خوش رویى ، خصلت آزادمرد است . 159- امام علی (ع)
هیچ نعمتى گواراتر از امنیّت نیست . 154 - امام علی (ع)
سوء تدبیر (مدیریت غلط ) ، کلید فقر است. 195- امام علی(ع)
یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.7-امام علی(ع)
ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست میدارد. 254- امام علی(ع)
با علما معاشرت کن تا علمت زیاد، ادبت نیکو و جانت پاک شود . 234- امام علی(ع)
فرصت هاى خوب را دریابید، زیرا فرصت ها همچون ابر مى گذرند.262- امام علی(ع)
با دشمن دانای خود مشورت کن و از نظر دوست نادان خود بپرهیز. 235- امام علی(ع)
هر کس از خدا توفیق بخواهد و تلاش نکند ، خود را مسخره کرده است .47- امام رضا (ع)
هیچ کاری نیست ، مگر اینکه تو در آن به شناخت و آگاهی نیاز داری .259- امام علی(ع)
خداوند ، رحمت کند مردى را که قدر خویش را بشناسد و از حدّ خود درنگذرد. 240-امام علی(ع)
هر گاه به تو خوبى شد، آن را یاد آورى کن و هر گاه تو خوبى کردى، آن را از یاد ببر.230- امام علی (ع)
در شگفتم از کسى که درباره خوراکیهاى خود اندیشه و تأمل میکند ،
 ولیکن درباره نیازمندیهاى فکرى و عقلى ‏اش تأمل نمیکند،
از آنچه معده ‏اش را اذیت مینماید پرهیزمی نماید ، ولی
 سینه و قلب خود را از پست‏ ترین چیزها پر میکند
 13- امام حسن مجتبی(ع)
 جهت اطلاع از متن عربی و مآخذ احادیث با توجه به شماره ها، به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

هدایت به بالای صفحه

دریافت کد اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا
در این وبلاگ
در كل اینترنت